+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

Համակարգչային տեխնիկա   Այլ  

Canon PPE+PS-GF25 թմբուկ /քարթրիջ/

  • Լոտի համար 4809
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 1,373 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 1,373 դրամ
  • Սկիզբը: 08-06-2023 14:21
  • Աճուրդ: 43
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր
Վարույթն իրականացնող Լոռու մարզային բաժին
Վիճակ Օգտագործված
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
scroll
+374 60 713438